Мiжнародний екзаменацiйний центр

Центри тестування

Національний університет "Острозька академія"

Адреса:  м. Остріг, Рівненська обл., вул. Семінарська, 2
Тел.: (кафедра англiйської мови) - (067) 392-30-20
Адміністратор центру тестування: Тетяна Ширяєва


Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова

Адреса: м. Миколаїв, пр. Героїв України 9
Тел.: +38 (050) 686-43-99
Web-site: www.nuos.edu.ua
Адміністратор центру тестування : Ніна Філіппова


Одеський Лiнгвiстичний Центр (Odessa Language Study Centre)

Адреса: м. Одеса, вул. Маразлiєвська, 10
Тел.: (0482) 344-000, 34-50-58


Фiлiал: 6121, м. Одеса, вул. Левiтана, 118
Тел.: (0482) 35-92-15
Web-site: www.oxford.odessa.ua
Адміністратор центру тестування: Олена Матушевська