Тести PTE General, PTE Young Learners, | ILAC
Мiжнародний екзаменацiйний центр

Тести PTE General, PTE Young Learners

PTE General

PTE General (Pearson Test of English General) – це мiжнародні іспити з загальної англiйської, призначені для підтверждення рiвня володiння англійською мовою.

PTE General складається з двох частин: письмової (аудiювання, письмо i читання) та усної. Екзаменацiйнi роботи учасникiв тестування перевiряють квалiфiкованi екзаменатори у Великій Британії. Усний тест проводять сертифiкованi екзаменатори у мiсцевих центрах тестування, i його результати також надсилають у Велику Британію для перевiрки.

Всi рiвнi екзамену PTE General вiдповiдають Загальноєвропейськiй системi оцiнки знання iноземних мов (Common European Framework — CEFR) та мають акредитацiю Ofqual, Велика Британiя (Office of Qualifications and Examinations Regulation – державна организацiя, яка контролює та регулює стандарти i якiсть екзаменiв i тестiв в Англiї та Пiвнiчнiй Iрландiї).

Більше інформації про PTE General

Завантажити додаткові ресурси  для  підготовки до PTE General

 


 

PTE Young Learners

PTE Young Learners (Pearson Test of English Young Learners) організований таким чином, щоб бути цiкавим та захоплюючим для дiтей i зробити їх перший досвiд вивчення англiйської мови таким, що запам’ятовується та мотивує.

Iснує чотири рiвнi тесту PTE Young Learners:

Більше інформації про PTE YL

Завантажити додаткові ресурси  для  підготовки до PTE YL